Utvalgte produktnyheter

Siste produktnyheter

Kopiering av fakturaplan

Publisert 21.01.2021
Ved kopiering av prosjekter får en nå mulighet til å kopiere med fakturaplanen.

Utvidet kopiering av prosjekt

Publisert 29.10.2020
Nå har vi lansert utvidet kopiering av prosjekt, der man også får muligheten til å kopiere over dokumenter. I tillegg kopieres hovedprosjekt og prosjektdeltakere automatisk.

Varsling til prosjektleder

Publisert 26.10.2020
Vi lanserer nå varsling til prosjektleder når en er tildelt nytt prosjekt. Varselet kan komme både i web-applikasjonen og på mail.

Kopiere prosjektbeskrivelse

Publisert 20.10.2020
Det er nå mulig å kopiere prosjektbeskrivelse til fakturakommentar.

Kopiere timer i timeføring

Publisert 16.10.2020
Nå er det mulig å kopiere i timeføring! Merk den føringen du ønsker å kopiere ved å holde den inne. Du kan da velge mellom å kopiere til neste dag, uke, resten av uken eller bestemt dato.

Nye filtreringsmuligheter

Publisert 13.10.2020
Det er nå lagt til flere filtreringsmuligheter i prosjektfaktureringsbildet.

Ny funksjonalitet i Boligmappa

Publisert 08.10.2020
Du har nå mulighet til å søke opp fellesarealer og næringsområder under utbygging i Boligmappa.

Klar for fakturering

Publisert 02.10.2020
Det er nå mulig å markere “Klar for fakturering” i prosjektoversikten