Alle produktnyheter

Advarsel om manglende timepriser


14. august 2023

Om du har godkjent timer til fakturering der timeprisen ikke er angitt, vil du nå få et advarsel.

Du vil få en advarsel på prosjektet som legger seg rett under prosjekttittelen. I advarselbanneret finner du en link som tar deg rett til en oversikt over alle timene som har null i timepris, slik at du enkelt kan legge inn ønskede timepriser.

Siste produktnyheter

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Reiser og utlegg i klientoppgaver

For deg som er regnskapsfører har vi nå lagt til reiser og utlegg til godkjenning under klientoppgaver.