Alle produktnyheter

Årsoppgjør: Støtte for bil i næring


24. mai 2022

Årsoppgjørsmodulen i Tripletex støtter nå bil i næring.

Det innebærer at en kan opprette et kjøretøy i systemet og registrere pålagt informasjon om kjøretøyet.

Dersom bilen også er brukt privat, beregner systemet automatisk hvor mye som skal tilbakeføres for privat bruk, både av avskrivninger og kostnad for privat bruk av bilen. En slipper å beregne dette selv og sparer masse tid!

Andre høydepunkter:

  • Støtte for Godstransport og Drosje
  • En magisk «Fix it»-knapp som sjekker hva som allerede er ført på regnskapskonto 7099 (Privat bruk av næringsbil). Er det en differanse mellom det som er ført, og beregnet tilbakeført kostnad for privat bruk, vil «Fix it» opprette et automatisk bilag med differansen

Siste produktnyheter

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Reiser og utlegg i klientoppgaver

For deg som er regnskapsfører har vi nå lagt til reiser og utlegg til godkjenning under klientoppgaver.