Siste produktnyheter

Automatisk beregning av avskrivninger


Publisert 05. mai 2022

I årsoppgjørsmodulen er det nå lagt til en funksjon for automatisk beregning av avskrivninger på varige driftsmidler

  • En finner en oversikt over de varige driftsmidlene i regnskapet, samt bevegelser og avskrivninger på disse.
  • Tripletex oppdager om det er en differanse mellom bokførte avskrivninger og satsen for skattemessige avskrivninger for hver saldogruppe.
  • Om en har ført for lite avskrivninger kan det klikkes på “Fix it” og systemet genererer et automatisk bilag og sørger for at riktig beløp avskrives.
  • Det er mulig å drille seg ned på hvert bilag via kontospesifikasjonen

Denne automatiske løsningen for avskrivninger, sørger for at riktig beløp avskrives og ikke minst er den veldig tidsbesparende.

Les mer om årsoppgjørsmodulen i Tripletex og hvordan du kommer i gang her.