Alle produktnyheter

Automatisk beregning av fordel ved privat bruk av firmabil/yrkesbil


20200507

Når ansatte får firmabil/yrkesbil til rådighet av arbeidsgiver, må man skatte av den fordelen man får ved privat bruk av bilen.

Ved å fylle ut informasjon om bilen og kjørelengde, beregnes fordel, skatt og arbeidsgiveravgift automatisk i Tripletex.

Siste produktnyheter

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Reiser og utlegg i klientoppgaver

For deg som er regnskapsfører har vi nå lagt til reiser og utlegg til godkjenning under klientoppgaver.