Alle produktnyheter

AutoPay: Brukervarslinger


15. april 2021

Nye og eksisterende AutoPay-brukere får nå varslinger når de er nødt til å opprette eller oppdatere AutoPay-brukeren sin for å få nødvendige betalingstilganger.

I forbindelse med opprettelse av nye brukere på AutoPay, vil brukeren nå få et varsel i sin brukerkonto. Ved å klikke på varselet kan brukeren starte prosessen med å aktivere sin AutoPay-bruker, slik at de kan få full tilgang til betalinger i selskapet det gjelder.

Eksisterende AutoPay-brukere vil nå også bli varslet om de blir gitt full tilgang til betalinger på en Tripletex-konto med AutoPay. Ved å klikke på varselet kan de starte prosessen med å oppdatere AutoPay-brukeren sin for å få full betalingstilgang til det nye selskapet.

Siste produktnyheter

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Reiser og utlegg i klientoppgaver

For deg som er regnskapsfører har vi nå lagt til reiser og utlegg til godkjenning under klientoppgaver.