Alle produktnyheter

Avanserte attesteringsflyter


14. desember 2020

Nå blir det enklere enn noen gang å sette opp detaljerte attesteringsflyter og å godkjenne fakturaer i Tripletex.

Denne nyheten gjør det enkelt å sette opp ulike flyter for bilagene basert på roller, beløp og hva leverandørfakturaene gjelder. I tillegg kan man velge rekkefølge på de som skal attestere eller velge faste attestanter.

Selve godkjenningen blir også enklere, takket være godkjenning av leverandørfaktura i mobilappen, med et enkelt brukergrensesnitt og varsling når en ny faktura kommer til attestering.

Eksempelvis kan man nå sette opp at alle bilag fra en bestemt leverandør alltid skal innom Egil på IT, eller at alle bilag under 1000 kr ikke trenger attestering, mens fakturaer over 100 000 kr må godkjennes av CEO. Og både Egil og CEO kan godkjenne rett fra Tripletex-appen.

Nå kan du sette opp dette (og mye mer):
Alle bilag fra en bestemt leverandør skal alltid innom Egil på IT, alle bilag under 1000 kr trenger ikke attestering, mens alle fakturaer over 100 000 kr må godkjennes av CEO.
Og ikke minst: Både Egil og CEO kan godkjenne rett fra Tripletex-appen.

Flere høydepunkter

  • Beløpsgrenser
  • Prosjektlederattestering
  • Avdelingsattestering
  • Leverandørattestering
  • Godkjenning på mobilen
  • Fjerning av overstyringsmuligheter

Siste produktnyheter

Forbedringer i fakturamodulen

Flere forbedringer i fakturamodulen er nå lansert!

Enklere å lage og sende faktura

Nå er det enda enklere å lage og sende faktura!

Full oversikt over attesteringer

Nå kan du enkelt se hvilke bilag som venter på attestering, og hvem som har eller ikke har attestert dem.