Alle produktnyheter

Bankdashbord med estimert saldo


16. mars 2021

I bankdashbordet får du et kjapt overblikk over blant annet saldo, utgående betalinger og betalinger til godkjenning.

Ved å ta utgangspunkt i innkommende og utgående fakturaer og manuelt registrerte transaksjoner kan du få en estimert saldo for de neste 30 dagene. 

Estimert saldo viser utviklingen på din bankkonto de neste 30 dagene basert på innkommende og utgående fakturaer. Lønn, skatt og arbeidsgiveravgift estimeres ut fra historikk, i tillegg kan man legge til manuelle transaksjoner.

Den estimerte saldoen gir deg dermed bedre overblikk på nåværende status og fremtidig likviditet ved at du får vite hvor mye penger du har på konto dag for dag fremover.

Siste produktnyheter

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Reiser og utlegg i klientoppgaver

For deg som er regnskapsfører har vi nå lagt til reiser og utlegg til godkjenning under klientoppgaver.