Siste produktnyheter

Bankdashbord med estimert saldo


Publisert 16. mars 2021

I bankdashbordet får du et kjapt overblikk over blant annet saldo, utgående betalinger og betalinger til godkjenning.

Ved å ta utgangspunkt i innkommende og utgående fakturaer og manuelt registrerte transaksjoner kan du få en estimert saldo for de neste 30 dagene. 

Estimert saldo viser utviklingen på din bankkonto de neste 30 dagene basert på innkommende og utgående fakturaer. Lønn, skatt og arbeidsgiveravgift estimeres ut fra historikk, i tillegg kan man legge til manuelle transaksjoner.

Den estimerte saldoen gir deg dermed bedre overblikk på nåværende status og fremtidig likviditet ved at du får vite hvor mye penger du har på konto dag for dag fremover.