Siste produktnyheter

Banksaldo


Publisert 20200610

Banksaldo er nå tilgjengelig i Tripletex.

Tilgjengeliggjøring av banksaldo fordrer at man har aktivert Bank- og betalingstjenester (AutoPay) og har bankavstemming, som man bestiller via banken. Da vil man se saldoen på de ulike kontoene knyttet til bankavtalen(e). Saldo er hentet fra siste bankavstemmingsfil (automatisk fra banken), og viser gårsdagens saldo.