Alle produktnyheter

Banksaldo


20200610

Banksaldo er nå tilgjengelig i Tripletex.

Tilgjengeliggjøring av banksaldo fordrer at man har aktivert Bank- og betalingstjenester (AutoPay) og har bankavstemming, som man bestiller via banken. Da vil man se saldoen på de ulike kontoene knyttet til bankavtalen(e). Saldo er hentet fra siste bankavstemmingsfil (automatisk fra banken), og viser gårsdagens saldo.

Siste produktnyheter

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Reiser og utlegg i klientoppgaver

For deg som er regnskapsfører har vi nå lagt til reiser og utlegg til godkjenning under klientoppgaver.