Siste produktnyheter

Bedre oversikt over hvordan en faktura er levert


Publisert 20200415

Om en faktura som er forsøkt sendt som en eFaktura, feiler og automatisk blir sendt via e-post, vil det nå fremkomme en status i fakturaoversikten over hvordan fakturaen er levert.