Siste produktnyheter

Bilagsautomatisering: Forslag per ordrelinje


Publisert 27. februar 2023

Nå kan du få forslag til bokføring per ordrelinje til kostnadskonto, prosjekt og avdeling.

Tidligere har du kun fått forslag til bokføring ved bruk av Enkel føring, og da kun på en kostnadskonto. Nå har vi tilrettelagt for bruk av bilagsautomatisering på Detaljert føring, hvor du nå kan få bokføringsforslag for hver ordrelinje i bilaget.

Velger du å benytte Enkel føring vil du fortsatt få en kostnadskonto, vi vil i disse tilfellene summere opp og foreslå den kostnadskontoen med størst beløp.

Kort oppsummert:

  • Enkel føring = en postering og en konto/avdeling/prosjekt
  • Detaljert føring = forslag per odrelinje – potensielt flere kostnadskontoer/avdelinger/prosjekt