Alle produktnyheter

Detaljert føring av leverandørfaktura


20190814

Vi lanserer detaljert føring av leverandørfaktura, som åpner for flere muligheter enn den enkle føringen.

Man kan nå velge mellom enkel eller detaljert føring av leverandørfaktura. Det gjelder for både EHF-fakturaer i bilagsmottaket og via manuell føring av leverandørfaktura. Merk at menyvalget Ny leverandørfaktura splittes opp i Detaljert føring og Enkel føring (tilsvarer valget som til nå har vært kjent som Ny leverandørfaktura.)

Dette kan du nå gjøre på siden for detaljert føring:

  • Du kan enkelt føre hver ordrelinje mot kostnadsbærere, prosjekt og lager, i tillegg til å periodisere dem. Ved å klikke på ikonet for visningsvalg kan du selv tilpasse hva du ønsker å se per ordrelinje. Oversikten gjenspeiler hvilke moduler du har i Tripletex-kontoen.
  • Du kan nå redigere flere ordrelinjer i én operasjon. Huk da enten av de ordrelinjene man ønsker å endre, eller velg alle ordrelinjene ved å huke av boksen øverst i seksjonen. Du klikker så på «blyanten» for å redigere ordrelinjene.
  • Produktlinjene kan splittes.
  • Når du gjør endringer på ordrelinjene, vil den nye seksjonen «Merverdiavgift» automatisk oppdateres.

Siste produktnyheter

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Reiser og utlegg i klientoppgaver

For deg som er regnskapsfører har vi nå lagt til reiser og utlegg til godkjenning under klientoppgaver.