Siste produktnyheter

eFaktura: sjekk mot «Alltid eFaktura»-registeret samt masseendring


Publisert 05. januar 2023

Nå blir det enklere å endre sendemåte til eFaktura på kundekortet, og du kan enkelt masseendre på flere kunder via kundeoversikten.

Sjekken skjer mot Alltid efaktura-registeret, og sørger for at kun kunder som faktisk har akseptert å motta eFaktura kan registreres med dette formatet for utsending av faktura. Ved store masseoppdateringer kan sjekk mot Alltid eFaktura-registeret ta noe tid – da får du også opp et estimat på hvor lang tid det kan komme til å ta.