Alle produktnyheter

eFaktura: sjekk mot «Alltid eFaktura»-registeret samt masseendring


05. januar 2023

Nå blir det enklere å endre sendemåte til eFaktura på kundekortet, og du kan enkelt masseendre på flere kunder via kundeoversikten.

Sjekken skjer mot Alltid efaktura-registeret, og sørger for at kun kunder som faktisk har akseptert å motta eFaktura kan registreres med dette formatet for utsending av faktura. Ved store masseoppdateringer kan sjekk mot Alltid eFaktura-registeret ta noe tid – da får du også opp et estimat på hvor lang tid det kan komme til å ta.

Siste produktnyheter

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Reiser og utlegg i klientoppgaver

For deg som er regnskapsfører har vi nå lagt til reiser og utlegg til godkjenning under klientoppgaver.