Siste produktnyheter

Egen sendemåte for manuell utsendelse av faktura


Publisert 10. januar 2023

Dersom du ønsker å sende faktura manuelt kan du nå velge alternativet Manuell utsendelse. Da vil det automatisk opprettes en PDF-faktura.