Alle produktnyheter

Eksport av prosjekter


27. april 2021

Det er nå mulig å eksportere alle prosjekter en har i Tripletex.

Funksjonen er først og fremst utviklet for å kunne gjøre masseendringer på prosjekter. En kan altså eksportere prosjektene sine fra Tripletex, endre informasjonen en ønsker på de eksporterte prosjektene og deretter importere de inn i Tripletex igjen.

På den måten slipper en å gå inn på hvert enkelt prosjekt for å gjøre ønskede endringer.

Import av prosjekter har allerede vært tilgjengelig en stund.

I denne hjelpeartikkelen kan du se hva slags informasjon som er tilgjengelig å eksportere og importere..

Formater som er støttet er xls, xlsx og csv.

Siste produktnyheter

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Reiser og utlegg i klientoppgaver

For deg som er regnskapsfører har vi nå lagt til reiser og utlegg til godkjenning under klientoppgaver.