Alle produktnyheter

Eksport i prosjektoversikten


15. juli 2022

Nå kan du hente ut eksporter i den nye prosjektoversikten.

Eksporten kan nå inneholde felter fra alle kolonnene vi har, og tilpasses den visningen du har valgt. Denne funksjonen er veldig nyttig for deg som bruker prosjektoversikten til ukesrapporter, for å sammenligne prosjektoversikten med egne KPIer eller for å bruke i egne rapporter. Du kan aktivere eksporten ved å trykke på et nedlastingsikon øverst i filterseksjonen i prosjektoversikten. 

Siste produktnyheter

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Reiser og utlegg i klientoppgaver

For deg som er regnskapsfører har vi nå lagt til reiser og utlegg til godkjenning under klientoppgaver.