Siste produktnyheter

Eksport i prosjektoversikten


Publisert 15. juli 2022

Nå kan du hente ut eksporter i den nye prosjektoversikten.

Eksporten kan nå inneholde felter fra alle kolonnene vi har, og tilpasses den visningen du har valgt. Denne funksjonen er veldig nyttig for deg som bruker prosjektoversikten til ukesrapporter, for å sammenligne prosjektoversikten med egne KPIer eller for å bruke i egne rapporter. Du kan aktivere eksporten ved å trykke på et nedlastingsikon øverst i filterseksjonen i prosjektoversikten.