Siste produktnyheter

Endring av overtid i app


Publisert 24. februar 2021

Det er nå mulig å endre overtid i appen.

Det har en stund vært mulig å føre overtid i appen, og nå er det også mulig å endre overtid som allerede er ført.