Alle produktnyheter

Endring av timepriser på prosjekt


23. mars 2021

Vi har nå lansert en forbedret løsning for å legge til nye og endre eksisterende timepriser på prosjekt.

Feltet for timepriser er låst, og det har blitt lagt til to knapper i denne seksjonen; en for å endre og en for å legge til nye timepriser. Hvis du vil endre eller legge til nye timepriser, må du aktivt trykke på en av disse knappene slik at det blir mindre sjanse for å gjøre feil.

Siste produktnyheter

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Reiser og utlegg i klientoppgaver

For deg som er regnskapsfører har vi nå lagt til reiser og utlegg til godkjenning under klientoppgaver.