Alle produktnyheter

Endring på konto 1940


17. april 2023

Nå settes konto 1940 standard som inaktiv når det opprettes nye kunder.

Tidligere har konto 1940 Bankinnskudd utland som standard vært skrudd på og satt som aktiv i kontoplanen. Fordi denne kun skal brukes dersom man har valutakonto har mange måtte deaktivere denne manuelt ved oppretting av nye kunder.

Siste produktnyheter

Automatisk lagring i kontrollskjema

Nå har vi aktivert automatisk lagring i kontrollskjema. Informasjon som du fyller inn blir nå lagret automatisk underveis. Perfekt i en hverdag hvor ting må registreres i farten!

Attesteringsstatus på siste bokførte

På siste bokførte støtter attesteringskolonnen nå avatarer.

Forbedringer i rapportmodulen

Nå finner du et nytt menypunkt i Tripletex; Rapporter.