Siste produktnyheter

Estimert saldobalanse


Publisert 07. januar 2021
Estimert saldobalanse er en utvidelse til bankdashbordet som vil vise estimert utvikling av banksaldoen de neste 30 dagene basert på innkommende og utgående fakturaer og manuelt registrerte transaksjoner.

Dette vil kunne gi et bedre overblikk over fremtidige likviditet. Rett og slett gi svar på spørsmål om hvor mye penger en har på konto dag for dag fremover.