Siste produktnyheter

Felt for IBAN/Swift


Publisert 20200529
Det er nå mulig å lagre informasjon om IBAN/SWIFT på ansattkortet til alle ansatte.