Alle produktnyheter

Fleksisaldo ved timer registrert fremover i tid


3. august 2020

Ved registrering av timer fremover i tid vil ikke fremtidige datoer uten føring ha noe innvirkning på flexisaldoen.

Legger man inn normalt antall timer f.eks. fem dager frem i tid i timelisten, så vil ikke fleksisaldoen påvirkes av de dagene man ikke har ført mellom i dag og den datoen fremover i tid.

Siste produktnyheter

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Reiser og utlegg i klientoppgaver

For deg som er regnskapsfører har vi nå lagt til reiser og utlegg til godkjenning under klientoppgaver.