Siste produktnyheter

Fleksisaldo ved timer registrert fremover i tid


Publisert 3. august 2020

Ved registrering av timer fremover i tid vil ikke fremtidige datoer uten føring ha noe innvirkning på flexisaldoen.

Legger man inn normalt antall timer f.eks. fem dager frem i tid i timelisten, så vil ikke fleksisaldoen påvirkes av de dagene man ikke har ført mellom i dag og den datoen fremover i tid.