Siste produktnyheter

Flere reskontroer


Publisert 07. januar 2021
Denne funksjonen gjør at du kan sette opp alternative kundereskontro og leverandørreskontro og egne eiendelreskontroer (NY!).

Du kan gå i kontoplanen og definere en konto som en av tre ting:

  • 1. Alternativ kundereskontro
  • 2. Alternativ Leverandøreskontro
  • 3. Eiendelsreskontro.

Når du fører mot disse kontoene kan du knytte disse mot Kunde/leverandør/Eiendel under denne kontoen. Denne funksjonen er fortsatt under utvikling, men det er mulig å aktivere den under “vår kundeside” slik at den kan testes i såkalt beta-status. Beta-status innebærer at funksjonen fortsatt er under utvikling, og at mange av forbedringene som gjøres, blir gjort på bakgrunn av våre kunders tilbakemeldinger.