Siste produktnyheter

Flere reskontroer


Publisert 07. januar 2021
Denne funksjonen gjør at du kan sette opp alternative kundereskontro og leverandørreskontro og egne eiendelreskontroer (NY!).

Du kan gå i kontoplanen og definere en konto som en av tre ting:

  • 1. Alternativ kundereskontro
  • 2. Alternativ Leverandøreskontro
  • 3. Eiendelsreskontro.

Når du fører mot disse kontoene kan du knytte disse mot Kunde/leverandør/Eiendel under denne kontoen. Dette er funksjonalitet som vi ønsker å teste ut i pilot og bygge på etter tilbakemeldinger. Så hvis dere ønsker denne funksjonaliteten meld interesse i dette skjemaet.