Siste produktnyheter

Forbedrede prosjektinnstillinger


Publisert 25. mai 2021

Prosjektinnstillingene har nå fått seg et ansiktsløft og det er nå enklere og mer intuitivt å velge riktige innstillinger til prosjektene sine.

På den nye siden har vi omprioritert på rekkefølgen og delt innstillingene inn i tre hovedkategorier:

  1. Arbeidsflyt for fakturering
  2. Globale prosjektinnstillinger
  3. Innstillinger for nye prosjekter

I tillegg til disse tre hovedkategoriene, har vi en helt egen seksjon for avanserte innstillinger. Dette er innstillinger som gjerne er bransjespesifikke eller innstillinger for de med litt mer kompliserte prosjekter.

Endringen med ny side for prosjektinnstillinger vil gjøre det enda enklere og mer oversiktlig å jobbe på siden. For nye kunder blir det enda enklere å sette opp prosjektmodulen i utgangspunktet – det kreves kun tre steg.