Alle produktnyheter

Forbedret feriepengeliste


31. mai 2023

I feriepengelisten vil du kunne se informasjon om dine ansattes feriepenger. Nå gir listen deg enda mer informasjon.

Tidligere ga feriepengelisten deg informasjon om feriepengesatsen, grunnlag, opptjente feriepenger, og hvor mye som er utbetalt og evt. til gode. 

Nå viser vi i tillegg denne informasjonen:

  • Arbeidsgiveravgift for opptjente feriepenger
  • Satsen for arbeidsgiveravgiften
  • Ordinært opptjente feriepenger (under 60 år)
  • Feriepenger opptjent over 60 år

Det har også blitt mulig å filtrere på ansattkategori, og velge å skjule ansatte med null i grunnlag eller tilgodebeløp.

For å vise all informasjon må du klikke Flere valg og huke av for Vis detaljert rapport.

Siste produktnyheter

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Reiser og utlegg i klientoppgaver

For deg som er regnskapsfører har vi nå lagt til reiser og utlegg til godkjenning under klientoppgaver.