Alle produktnyheter

Forbedret klienttilgang


09. mars 2023

Nå blir det enda enklere å gi ansatte i regnskapsbyrået tilganger og rettigheter til klienters Tripletex-kontoer.

På siden for klienttilgang administrerer regnskapsbyrået tilganger og rettigheter i klientkontoen videre til sine ansatte.

Dette er nytt:

  • Nytt oversiktlig design hvor vi har gjemt underrettighetene i en nedtrekksmeny
  • Mulighet for å se fullt navn (ikke kun initialer) og søke opp ansatte
  • Mulighet til å gi tilgang til flere klienter samtidig
  • Mulighet til å gi tilganger og rettigheter til flere ansatte på flere klienter samtidig
  • Mulighet til å opprette egne tilgangsmaler

Den nye siden er mer brukervennlig slik at regnskapsbyrået kan jobbe enda mer effektivt i Tripletex og dermed redusere tiden på administrative oppgaver.

Den gamle siden for klienttilgang vil fortsatt være tilgjengelig en periode, mens vi kontinuerlig forbedrer den nye versjonen.

Siste produktnyheter

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Reiser og utlegg i klientoppgaver

For deg som er regnskapsfører har vi nå lagt til reiser og utlegg til godkjenning under klientoppgaver.