Siste produktnyheter

Forbedret lønnssammenstilling


Publisert 6. januar 2021

Lønnssammenstillingen viser nå skatte- og avgiftsregel og tilleggsinformasjon i de tilfeller hvor dette er relevant.

Tilleggsinformasjon vises i første omgang kun ved utbetaling av lott eller part til fisker. Denne funksjonen gjør at de ansatte selv kan se antalle dager som er innrapportert i A-meldingen.