Alle produktnyheter

Forbedret lønnssammenstilling


6. januar 2021

Lønnssammenstillingen viser nå skatte- og avgiftsregel og tilleggsinformasjon i de tilfeller hvor dette er relevant.

Tilleggsinformasjon vises i første omgang kun ved utbetaling av lott eller part til fisker. Denne funksjonen gjør at de ansatte selv kan se antalle dager som er innrapportert i A-meldingen.

Siste produktnyheter

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Reiser og utlegg i klientoppgaver

For deg som er regnskapsfører har vi nå lagt til reiser og utlegg til godkjenning under klientoppgaver.