Alle produktnyheter

Forbedret navigasjon


06. september 2021

Vi ønsker å gjøre det enklere å finne fram i Tripletex. Derfor flytter vi sidetittel, fane-navigasjon og relevante funksjoner nærmere hverandre – og plasserer dem på toppen av innholdet.

Hvorfor gjør vi det
Det er flere grunner til at vi gjør denne endringen. I dag er tittel og faner er en del av det øverste toppfeltet. Dette tar liten plass, men har noen ulemper. Synlighet, gruppering, nærhet og visuelt hierarki er viktige designprinsipper. Den nye plasseringen er mer logisk, og gjør at vi kan øke synligheten av det som er viktigst på siden.

Området har rom for å legge til – og samle – viktige funksjonsknapper knyttet til innholdet du ser på. Målet er enklere navigasjon, og mer forutsigbare mønster på tvers av modulene.
En annen god grunn er at vi på sikt ønsker å bruke området sidetittelen i dag okkuperer til et utvidet søkefelt.

Fokus på brukervennlig design
Dette er den første av flere visuelle endringer vi kommer til å gjøre framover, i en rekke grep vi tar for å gjøre Tripletex enklere å bruke. Forhåpentligvis også litt vakrere.
Endringene vi gjør kommer vi fram til ved å se nærmere på hvordan kundene våre faktisk bruker Tripletex.

Slik vil – for eksempel – prosjekt-dashbordet se ut etter oppdateringen:

Dette blir ikke synlig for alle med en gang, men du vil se en endring i løpet av de nærmeste ukene.

Siste produktnyheter

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Reiser og utlegg i klientoppgaver

For deg som er regnskapsfører har vi nå lagt til reiser og utlegg til godkjenning under klientoppgaver.