Alle produktnyheter

Forbedret prosjektoversikt


10. mars 2022

Prosjektmodulen til Tripletex er perfekt for blant annet selskaper som selger tiden og kompetansen sin. Med mange pågående prosjekter kan det være krevende å holde nødvendig oversikt over f.eks. status, hvordan en ligger an i forhold til budsjett og fakturareserve. Den nye prosjektoversikten hjelper deg med nettopp dette!

Den nye prosjektoversikten i Tripletex vil gjøre det enda enklere å få full oversikt over din bedrifts prosjekter. Denne gir deg mulighet til å selv velge oppsett og visning av informasjon som gir mest mening for deg.

I den nye prosjektoversikten kan en:

  • Velge hvilke kolonner en vil vise og rekkefølgen på disse kolonnene
  • Vite status på prosjektene (Ikke påbegynt, Påbegynt, Klar til fakturering, Avsluttet)
  • Se grafisk fremstilling av budsjettoppnåelse
  • Se fakturareserve
  • Få notifikasjoner om timer, utlegg eller bilag ligger klar til godkjenning/attestering

Prosjektoversikten er tilgjengelig for alle med Komplett-pakken og bransjeløsningene for elektro og VVS.

Siste produktnyheter

Full oversikt over attesteringer

Nå kan du enkelt se hvilke bilag som venter på attestering, og hvem som har eller ikke har attestert dem.

  • 25. april 2024
  • Bank

Skjul skattetrekkskonto ved utbetaling

For deg som bruker Bankintegrasjon Mini, kan du nå velge å skjule skattestrekkskontoen fra nedtrekksmenyen for betalinger.

  • 25. april 2024
  • Bank

Daglig automatisk bankavstemming for Bankintegrasjon Mini

Nå avstemmes det daglig for deg som bruker Bankintegrasjon Mini!