Alle produktnyheter

Forbedret prosjektoversikt


10. mars 2022

Prosjektmodulen til Tripletex er perfekt for blant annet selskaper som selger tiden og kompetansen sin. Med mange pågående prosjekter kan det være krevende å holde nødvendig oversikt over f.eks. status, hvordan en ligger an i forhold til budsjett og fakturareserve. Den nye prosjektoversikten hjelper deg med nettopp dette!

Den nye prosjektoversikten i Tripletex vil gjøre det enda enklere å få full oversikt over din bedrifts prosjekter. Denne gir deg mulighet til å selv velge oppsett og visning av informasjon som gir mest mening for deg.

I den nye prosjektoversikten kan en:

  • Velge hvilke kolonner en vil vise og rekkefølgen på disse kolonnene
  • Vite status på prosjektene (Ikke påbegynt, Påbegynt, Klar til fakturering, Avsluttet)
  • Se grafisk fremstilling av budsjettoppnåelse
  • Se fakturareserve
  • Få notifikasjoner om timer, utlegg eller bilag ligger klar til godkjenning/attestering

Prosjektoversikten er tilgjengelig for alle med Komplett-pakken og bransjeløsningene for elektro og VVS.

Siste produktnyheter

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Reiser og utlegg i klientoppgaver

For deg som er regnskapsfører har vi nå lagt til reiser og utlegg til godkjenning under klientoppgaver.