Siste produktnyheter

Forbedret prosjektoversikt


Publisert 10. mars 2022

Prosjektmodulen til Tripletex er perfekt for blant annet selskaper som selger tiden og kompetansen sin. Med mange pågående prosjekter kan det være krevende å holde nødvendig oversikt over f.eks. status, hvordan en ligger an i forhold til budsjett og fakturareserve. Den nye prosjektoversikten hjelper deg med nettopp dette!

Den nye prosjektoversikten i Tripletex vil gjøre det enda enklere å få full oversikt over din bedrifts prosjekter. Denne gir deg mulighet til å selv velge oppsett og visning av informasjon som gir mest mening for deg.

I den nye prosjektoversikten kan en:

  • Velge hvilke kolonner en vil vise og rekkefølgen på disse kolonnene
  • Vite status på prosjektene (Ikke påbegynt, Påbegynt, Klar til fakturering, Avsluttet)
  • Se grafisk fremstilling av budsjettoppnåelse
  • Se fakturareserve
  • Få notifikasjoner om timer, utlegg eller bilag ligger klar til godkjenning/attestering

Prosjektoversikten er tilgjengelig for alle med Komplett-pakken og bransjeløsningene for elektro og VVS.