Siste produktnyheter

Forbedret ressursplanlegger


Publisert 13. mai 2022

Vi jobber med en forbedret ressursplanlegger, som i tillegg til å ha mer funksjonalitet, også vil være mye mer brukervennlig enn dagens løsning.

Med ressursplanleggeren kan du planlegge hvilke ansatte som skal jobbe med et spesifikt prosjekt, og budsjettere hvor lenge hver ansatt skal jobbe på prosjektet og hvor lenge et prosjekt skal vare.

Den nye ressursplanleggeren vil gi deg god oversikt over ressurssituasjonen på prosjektene dine, og med en ny drag-and-drop-funksjon, vil det bli enkelt å planlegge på en overordnet måte.

Vi tror hovedmålgruppen er ulike typer håndverkere og konsulenter, men alle som jobber med prosjekter med timebudsjetter, eller som har behov for enkle og oversiktlige estimater på ressursbruken vil få nytte av dette.

En Beta-versjon er planlagt lansert allerede før sommeren. Da vil det være mulig å teste løsningen og komme med innspill til forbedringer som vi vil jobbe med utover året.