Alle produktnyheter

Forbedret ressursplanlegger


13. mai 2022

Vi jobber med en forbedret ressursplanlegger, som i tillegg til å ha mer funksjonalitet, også vil være mye mer brukervennlig enn dagens løsning.

Med ressursplanleggeren kan du planlegge hvilke ansatte som skal jobbe med et spesifikt prosjekt, og budsjettere hvor lenge hver ansatt skal jobbe på prosjektet og hvor lenge et prosjekt skal vare.

Den nye ressursplanleggeren vil gi deg god oversikt over ressurssituasjonen på prosjektene dine, og med en ny drag-and-drop-funksjon, vil det bli enkelt å planlegge på en overordnet måte.

Vi tror hovedmålgruppen er ulike typer håndverkere og konsulenter, men alle som jobber med prosjekter med timebudsjetter, eller som har behov for enkle og oversiktlige estimater på ressursbruken vil få nytte av dette.

En Beta-versjon er planlagt lansert allerede før sommeren. Da vil det være mulig å teste løsningen og komme med innspill til forbedringer som vi vil jobbe med utover året.

Siste produktnyheter

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Reiser og utlegg i klientoppgaver

For deg som er regnskapsfører har vi nå lagt til reiser og utlegg til godkjenning under klientoppgaver.