Alle produktnyheter

Forbedret støtte for innbetalingsfiler via AutoPay


6. mai 2021

Løsningen gjør det blant annet enklere å avstemme banken og finne ut om kundene dine har betalt fakturaer uten KID-nummer.

Dersom en har aktivert tjenesten innbetalinger i bank, vil banken sende innbetalingsfiler til Tripletex. Frem til nå har vi kun bokført innbetalinger med et KID-nummer som ett og ett bilag.

Innbetalingsfiler kan inneholde både betalinger med og uten KID, samt kreditnotaer. I banken slås innbetalinger sammen til en sumpost og har til nå vært nesten umulig å kunne matche under en bankavstemming.

Vi har nå gjort en større endring på hvordan dette bokføres og bokfører nå hele innbetalingsfilen (sumposten) som ett bilag. Bilaget kan inneholde både betalinger med og uten KID også innbetalinger med KID der vi ikke klarer matche KID-nummer og kreditnotaer. Vi henter også ut mer informasjon om betalingen som også vil være med på bilaget.

Oppsummert:

– Støtte for kredittnota

– Alle betalinger fra én innbetalings-fil til samme bilag

– Støtte for betalinger med info-meldinger

    – Innlesing av alle betalinger med info-melding

    – Automatisk matching av info-melding mot kunde 

    – Automatisk matching av info-melding mot faktura dersom info-melding inneholder gyldig kid

    – Betalinger som ikke blir matchet blir satt mot dummy-kunde

– Støtte for betalinger med ugyldig/feil kid-nummer. Blir fortsatt innlest, men satt mot dummy-kunde

– Støtte for ustrukturerte betalinger 

– PDF av vip-filen blir lagt ved som vedlegg på bilaget

– XML av vip-filen blir lagt ved som edi-vedlegg på bilaget

Bokføring av innbetalinger uten KID kan skrus på under bankinnstillinger.

NB: De som benytter tjeneste som VIPPS, iZettl, Elavon, osv. anbefaler vi ikke å aktivere denne funksjonen da det vil skape dobbeltposteringer i regnskapet.

Siste produktnyheter

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Reiser og utlegg i klientoppgaver

For deg som er regnskapsfører har vi nå lagt til reiser og utlegg til godkjenning under klientoppgaver.