Siste produktnyheter

Forbedringer i appen


Publisert 11. oktober 2021

I versjon 7.3.15 av appen er følgende forbedringer lansert:

  • Det har blitt mulig å starte en ny stoppeklokke også fra forslag når en allerede har en pågående stoppeklokke. Den pågående stoppeklokken vil automatisk bli stoppet.
  • Flere av inputfeltene har fått såkalt autofocus som vil si at keyboard automatisk vil dukke opp i flere felter.