Siste produktnyheter

Forbedringer i innkjøpsoversikten


Publisert 28. april 2023

Innkjøpsoversikten har fått et nytt design og ny funksjonalitet

I tillegg til det visuelle ansiktsløftet, som gjør det enda enklere å få oversikt over innkjøpene sine, er følgende ny funksjonalitet lagt til:

  • Opplisting av ordrelinjer er erstattet med mulighet for å sette utvalg på produkt (vil vise alle innkjøp med det/de angitte produktene).
  • Flere nye utvalgskiriterier
  • Mulighet for å masse-endre status (endelig)

Det kommer også fortløpende utbedringer for eksempel visning av totalsum fra innkjøpet.
PS: Husk at du hele tiden kan gå på visningsvalg for å ta bort kolonner som du synes er overflødig