Siste produktnyheter

Forbedringer i prosjektmodulen


Publisert 10. februar 2023

Det er lansert flere forbedringer i prosjektmodulen:

  • Det er nå mulig å opprette prosjekter fra prosjektoversikten
  • Det er lagt til et prosjektfilter i salgsrapporter for produkter
  • Navn på kunde og oppdragsgiver er nå inkludert under feltet for underskrift i oppdragsbekreftelsen
  • Dato for opprettelse av tilbud inkluderes nå i tilbuds-pdfer
  • Det er nå mulig å endre tilbud og underordre uten ordrenummer fra detaljer-fanen i prosjekter
  • Lagt til info knapper for å forklare de ulike prismodellene (personspesifikke, fast og prosjektspesifikke timepriser)
  • Det er nå mulig å fakturere et prosjekt fra alle sider i prosjektmodulen
  • Timer med null i timepris vil ikke vises i fakturadokumentasjonen

Mulighet for å opprette prosjekter fra prosjektoversikten