Alle produktnyheter

Forbedringer i prosjektmodulen


10. februar 2023

Det er lansert flere forbedringer i prosjektmodulen:

  • Det er nå mulig å opprette prosjekter fra prosjektoversikten
  • Det er lagt til et prosjektfilter i salgsrapporter for produkter
  • Navn på kunde og oppdragsgiver er nå inkludert under feltet for underskrift i oppdragsbekreftelsen
  • Dato for opprettelse av tilbud inkluderes nå i tilbuds-pdfer
  • Det er nå mulig å endre tilbud og underordre uten ordrenummer fra detaljer-fanen i prosjekter
  • Lagt til info knapper for å forklare de ulike prismodellene (personspesifikke, fast og prosjektspesifikke timepriser)
  • Det er nå mulig å fakturere et prosjekt fra alle sider i prosjektmodulen
  • Timer med null i timepris vil ikke vises i fakturadokumentasjonen

Mulighet for å opprette prosjekter fra prosjektoversikten

Siste produktnyheter

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Reiser og utlegg i klientoppgaver

For deg som er regnskapsfører har vi nå lagt til reiser og utlegg til godkjenning under klientoppgaver.