Siste produktnyheter

Forbedringer på klienttilgang


Publisert 30. januar 2023

Vi jobber med en ny side for klienttilgang som skal gjøre det enklere å administrere tilganger og rettigheter hos de ansatte i regnskapsbyrået.

For å gjøre tilgangsstyring enda raskere vil det bli mulig å legge til flere ansatte på flere klienter samtidig. I tillegg vil det være mulig å opprette egne tilgangsmaler, for eksempel en for oppdragsansvarlig og en for klientansvarlig. Dette vil føre til en mer effektiv arbeidshverdag med mindre tid brukt på administrative oppgaver.