Alle produktnyheter

Forbedringer på klienttilgang


30. januar 2023

Vi jobber med en ny side for klienttilgang som skal gjøre det enklere å administrere tilganger og rettigheter hos de ansatte i regnskapsbyrået.

For å gjøre tilgangsstyring enda raskere vil det bli mulig å legge til flere ansatte på flere klienter samtidig. I tillegg vil det være mulig å opprette egne tilgangsmaler, for eksempel en for oppdragsansvarlig og en for klientansvarlig. Dette vil føre til en mer effektiv arbeidshverdag med mindre tid brukt på administrative oppgaver.

Siste produktnyheter

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Reiser og utlegg i klientoppgaver

For deg som er regnskapsfører har vi nå lagt til reiser og utlegg til godkjenning under klientoppgaver.