Siste produktnyheter

Forbedringer på lager, logistikk og produkt


Publisert 10. februar 2023

Det er lansert flere forbedringer på lager, logistikk og produkt:

  • Valuta på utsalgspris er nå synlig i en egen kolonne på produktoversikten (ny produktoversikt er foreløpig tilgjengelig for alle med logistikkmodulen, men er snart tilgjengelig for alle)
  • Automatisk utregning av kostnader i kroner ved å sette kostnader som en prosent av innkjøpspris
  • Det er nå et nytt pakkseddel-alternativ som kun tar med seg ordrelinjer markert som lagervarer
  • Eksport av produkter (.xlsx) er nå tilgjengelig i den nye produktoversikten (ny produktoversikt er foreløpig tilgjengelig for alle med logistikkmodulen, men er snart tilgjengelig for alle)
  • Ny produktvelger i varemottak som gjør det enklere å legge til flere varelinjer (krever logistikkmodulen)
  • Leverandørprodukter settes inaktiv når leverandøren settes inaktiv
  • Fjerner man et produkt som Lagervare nullstilles lagerantallet
  • Status Bekreftet på innkjøp har endret navn til Avsluttet og en ny status for Bekreftet er lagt til
Automatisk utregning av kostnad