Alle produktnyheter

Forenklet lønnskjøring – 26.09.2018


26. september 2018

Du kan nå kjøre forenklede lønnsutbetalinger med f.eks. bare fastlønn, reiseregninger eller ansattutlegg.

Når du velger “Ny lønnsutbetaling”, så klikker du på seksjonen “Forenklet lønnsutbetaling” og velger den eller de elementene som skal med.

Siste produktnyheter

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Reiser og utlegg i klientoppgaver

For deg som er regnskapsfører har vi nå lagt til reiser og utlegg til godkjenning under klientoppgaver.