Siste produktnyheter

Forenklet lønnskjøring – 26.09.2018


Publisert 26. september 2018

Du kan nå kjøre forenklede lønnsutbetalinger med f.eks. bare fastlønn, reiseregninger eller ansattutlegg.

Når du velger “Ny lønnsutbetaling”, så klikker du på seksjonen “Forenklet lønnsutbetaling” og velger den eller de elementene som skal med.