Alle produktnyheter

Gamification i timeføring


27. august 2020

I versjon 5.3.0 av appen er det lansert en funksjon der en blir belønnet for å føre timer daglig ved at det vil gro en virtuell plante.

For hver fullvokste plante en oppnår vil Tripletex plante et ekte, levende tre.

Det er også lansert en funksjon der en kan velge å få daglige påminnelser på manglende førte timer.

Det er mange gode grunner til å føre timene sine på samme dag som arbeidet gjøres. Rask og nøyaktig fakturering av kunder, løpende oppdatert oversikt for bedriften, og en korrekt lønnsslipp, for å nevne noe. Men hva om vi hadde enda en god grunn? Noe mer håndfast – som et tre? 

Fra digitale spirer til levende trær

Tripletex har gjort det mulig for tusenvis av norske virksomheter å kutte i kraftig i både tidsbruk så vel som i perm- og papirbruk. Nå gir vi deg også sjansen til å gi et enda mer aktivt bidrag, og alt du behøver å gjøre er å føre timer!

Når du fører arbeidstimer i Tripletex-appen samme dag som du jobber, så «vanner» vi ditt digitale tre. Treet vokser for hver dag du fører timer på dagen, helt til det er fullvokst. For hvert fullvokste tre vil vi plante et ekte, levende tre.

Hvorfor trær?

Som nordmenn flest er vi i Triplex glade i skog og natur. Skogene våre gir oss både vakre omgivelser og rekreasjonsmuligheter. Men de er også av enorm betydning for oss og alle som har skogen som sitt hjem. Skogene filtrerer luften og vannet vårt, de gir oss medisiner og hindrer matjord fra å vaskes vekk. 

Samtidig trenger de hjelp. Mer ekstremt vær, hyppigere skogbranner, og etableringen av fremmede arter er bare noen av truslene mot naturen vår. Heldigvis finnes det en rekke initiativer for å ta vare skoger rundt om i verden. Og når vi skulle gjøre det mer motiverende og lysbetont å føre timer var trær et naturlig valg, bokstavelig talt. 

Ved hvert kvartal teller vi alle fullførte digitale trær. Dette antallet blir grunnlaget for en donasjon til en organisasjon som jobber med planting av trær. Vi har valgt å samarbeide med Trefadder og Tree-Nation. Donasjonen skal tilsvare at det plantes et fysisk tre for hvert tre som er fullført gjennom timeføring på dagen i Tripletex-appen i den aktuelle perioden. Det tar 20 dager med daglig timeføring for å fullføre et tre. For hver dag uten timeføring på dagen får man et fratrekk. Ordningen gjelder for inntil 40 000 trær i året.

Har du ikke Tripletex-appen? Kom i gang i dag.

  • Emner:  
  • App

Siste produktnyheter

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Reiser og utlegg i klientoppgaver

For deg som er regnskapsfører har vi nå lagt til reiser og utlegg til godkjenning under klientoppgaver.