Siste produktnyheter

Grupperte ordrelinjer i budsjett


Publisert 04. mars 2022

Det er nå mulig å gruppere ordrelinjer også i prosjektbudsjetter.

Med mulighet til å gruppere ordrelinjer på budsjetter, vil både du få bedre oversikt og kundene dine vil få mer oversiktlige budsjetter.

Grupperte ordrelinjer er laget for budsjetter som f.eks. er delt opp i forskjellige faser, forskjellige grupper eller der ordrelinjene tilhører forskjellige deler av et produkt. For prosjekter med veldig mange ordrelinjer kan det fort bli uoversiktlig og vanskelig å få oversikt, og dermed kan grupperingen gjøre akkurat dette lettere.

Et eksempel kan være: Det er flere ordrelinjer i et budsjett som er knyttet til renovering, kan ordrelinjene knyttet til kjøkken grupperes sammen på en ryddig måte, mens ordrelinjene knyttet til oppføring av et bad grupperes sammen og separat fra kjøkkenet.