Siste produktnyheter

Grupperte ordrelinjer på prosjekt


Publisert 8. april 2021

Med mulighet til å gruppere ordrelinjer på prosjekter, vil både du få bedre oversikt og kundene dine vil få mer oversiktlige fakturaer.

Grupperte ordrelinjer er laget for prosjekter som f.eks. er delt opp i forskjellige faser, forskjellige grupper eller der ordrelinjene tilhører forskjellige deler av et produkt. For prosjekter med veldig mange ordrelinjer kan det fort bli uoversiktlig og vanskelig å få oversikt, og dermed kan grupperingen gjøre akkurat dette lettere.

Et eksempel kan være: Det er flere ordrelinjer på en faktura som er knyttet til renovering, kan ordrelinjene knyttet til kjøkken grupperes sammen på en ryddig måte, mens ordrelinjene knyttet til oppføring av et bad grupperes sammen og separat fra kjøkkenet.