Siste produktnyheter

Import på SAF-T og GBAT10-format støtter bilagsnummeret fra det gamle systemet


Publisert 20. mai 2021

Import på SAF-T og GBAT10 format er nå oppdatert til å lagre bilagsnummeret fra det gamle systemet.

Dette gjør det lettere å finne igjen bilag basert på det opprinnelige bilagsnummeret.