Alle produktnyheter

Innsending av årsregnskap


05. april 2023

Vi har nå åpnet for innsending av årsregnskap med noter fra Tripletex.

For å sende inn årsregnskap fra Tripletex må det settes opp kobling mot Altinn dersom du ikke allerede har gjort det.

Nå kan du også endre start- og sluttdato for regnskapsåret i årsregnskapet. Det vil si at selskaper som har startet opp midt i året kan endre til riktig startdato. Dette legges til under steget for innsending.

Mer informasjon om årsregnskap finner du her.

Siste produktnyheter

Automatisk lagring i kontrollskjema

Nå har vi aktivert automatisk lagring i kontrollskjema. Informasjon som du fyller inn blir nå lagret automatisk underveis. Perfekt i en hverdag hvor ting må registreres i farten!

Attesteringsstatus på siste bokførte

På siste bokførte støtter attesteringskolonnen nå avatarer.

Forbedringer i rapportmodulen

Nå finner du et nytt menypunkt i Tripletex; Rapporter.