Siste produktnyheter

ISO-sertifisering


Publisert 16. september 2020

Tripletex har nå mottatt to ISO-sertifiseringer for sikkerhet i systemet.

ISO 27001
Dette sertifikatet bekrefter at Tripletex følger de høyeste standarder innenfor dokumentasjon av systemet, pålitelig administrasjon, interne rutiner, fokus på kontinuerlig forbedringer og en preventiv arbeidsmetodikk.

ISO 9001
Sertifikatet bekrefter at Tripletex vil levere produkter og tjenester som konsekvent oppfyller kravene og forventningene til kunder og andre relevante interessenter på en mest mulig effektiv måte.