Alle produktnyheter

Justering av fonter og ikoner


16. april 2021

Som et ledd i den stadige forbedringen av brukeropplevelsen, har fontene og ikonene i Tripletex blitt justert.

Den nye fonten heter Rubik og er den samme som allerede brukes i appen. Ikonene er de samme som før, men er nå “outlined” og ikke “filled”

Endringen er gjennomgående i hele systemet.

Siste produktnyheter

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Reiser og utlegg i klientoppgaver

For deg som er regnskapsfører har vi nå lagt til reiser og utlegg til godkjenning under klientoppgaver.