Siste produktnyheter

Justering av fonter og ikoner


Publisert 16. april 2021

Som et ledd i den stadige forbedringen av brukeropplevelsen, har fontene og ikonene i Tripletex blitt justert.

Den nye fonten heter Rubik og er den samme som allerede brukes i appen. Ikonene er de samme som før, men er nå “outlined” og ikke “filled”

Endringen er gjennomgående i hele systemet.