Siste produktnyheter

Klientoppgaver


Publisert 07. oktober 2022

Klientoppgaver gir en oversikt over oppgaver og frister regnskapsbyråer har på sine klienter – og vil være med på å gjøre den daglige driften av regnskapsbyråer enklere.

Klientoppgaver består nå av to oversikter: oppgaver og fristliste. Oppgaver gir regnskapsførere i regnskapsbyråer et enkelt oversiktsbilde over ens kunder og løpende oppgaver (bilag, ikke bokførte bilag og bilag til attestering). Oversikten gjør det enklere å vite hvor en skal starte dagen, og hvilke klienter en skal prioritere å arbeide med. Oppgavelisten skal utvides med flere løpende oppgaver og forfalte oppgaver.

Fristlisten som nylig ble lansert gir regnskapsbyrået en oversikt over utførte, gjenstående og forfalte frister.

Klientoppgaver er tilgjengelig under menypunktet klienter i alle regnskapsbyråkontoer, og oppgaver og fristliste finner en i hver sin fane. De nye oversiktene erstatter den gamle sjekklisten.