Alle produktnyheter

Klientoppgaver


07. oktober 2022

Klientoppgaver gir en oversikt over oppgaver og frister regnskapsbyråer har på sine klienter – og vil være med på å gjøre den daglige driften av regnskapsbyråer enklere.

Klientoppgaver består nå av to oversikter: oppgaver og fristliste. Oppgaver gir regnskapsførere i regnskapsbyråer et enkelt oversiktsbilde over ens kunder og løpende oppgaver (bilag, ikke bokførte bilag og bilag til attestering). Oversikten gjør det enklere å vite hvor en skal starte dagen, og hvilke klienter en skal prioritere å arbeide med. Oppgavelisten skal utvides med flere løpende oppgaver og forfalte oppgaver.

Fristlisten som nylig ble lansert gir regnskapsbyrået en oversikt over utførte, gjenstående og forfalte frister.

Klientoppgaver er tilgjengelig under menypunktet klienter i alle regnskapsbyråkontoer, og oppgaver og fristliste finner en i hver sin fane. De nye oversiktene erstatter den gamle sjekklisten.

Siste produktnyheter

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Reiser og utlegg i klientoppgaver

For deg som er regnskapsfører har vi nå lagt til reiser og utlegg til godkjenning under klientoppgaver.