Siste produktnyheter

Knytte lønnsart mot prosjekt


Publisert 21. februar 2023

Nå er det endelig mulig å knytte lønnsart mot spesifikke prosjekter i forbindelse med timeføring

Det innebærer at man kan føre tillegg og overtid mot prosjekter, og at det dermed blir enklere å allokere disse kostnadene på prosjekter

En aktiverer denne funksjonen på selskapsnivå ved å gå inn på Timelisteinnstillinger->Moduler->«Timeliste – detaljert visning».

Ved å aktivere denne funksjonen vil man få et ikon opp i timelista der man fører timer, hvor en kan (ved å klikke på ikonet) definere antallet for hver lønnsart per prosjekt.