Siste produktnyheter

Kommentarfelt i fristliste


Publisert 30. januar 2023

Vi legger snart til mulighet for å legge inn en kommentar knyttet til hver enkelt frist i fristlisten.

Kommentarer kan for eksempel være nyttige til å dokumentere hvorfor en oppgave utføres etter forfallsdato, eller for å notere ned andre viktige bemerkninger.