Alle produktnyheter

Kommentarfelt i fristliste


30. januar 2023

Vi legger snart til mulighet for å legge inn en kommentar knyttet til hver enkelt frist i fristlisten.

Kommentarer kan for eksempel være nyttige til å dokumentere hvorfor en oppgave utføres etter forfallsdato, eller for å notere ned andre viktige bemerkninger.

Siste produktnyheter

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Reiser og utlegg i klientoppgaver

For deg som er regnskapsfører har vi nå lagt til reiser og utlegg til godkjenning under klientoppgaver.