Siste produktnyheter

Konteringssammendrag på lønnsbilag


Publisert 1. september 2021

Konteringssammendraget vil gi et mye mer oversiktlig lønnsbilag med vesentlig færre linjer.

Innstillingen kan aktiveres i lønnsinnstillingene, hvor en haker av på «Slå sammen posteringer på lønnsbilaget (PDF)».

Dette er i første omgang en summert visning av konteringssammendraget på lønnbilaget i PDF. Bilaget i regnskapet påvirkes ikke.