Siste produktnyheter

Kopiering av fakturaplan


Publisert 21. januar 2021

Ved kopiering av prosjekter får en nå mulighet til å kopiere med fakturaplanen.

Denne funksjonen er nyttig for blant annet selskaper som har standariserte prosjekter med lik kostnad, likt faktureringsintervall og like faser.