Alle produktnyheter

Kreditnotahåndtering ved registrering av leverandørfaktura


20200324

Når du registrerer en betaling av en leverandørfaktura fra en leverandør du også har mottatt en kreditnota fra, vil du automatisk få beskjed om at det finnes en kreditnota du kan trekke fra betalingen.

Dersom beløpene i fakturaen og kreditnotaen er identiske, vil disse lukke seg mot hverandre. Dersom beløpet i kreditnotaen er lavere enn i fakturaen, vil restbeløpet gå til betaling og dersom en bruker direkte betaling vil fakturaen, kreditnotaen og betalingen lukke seg mot hverandre når betalingen er gjort.

Siste produktnyheter

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Reiser og utlegg i klientoppgaver

For deg som er regnskapsfører har vi nå lagt til reiser og utlegg til godkjenning under klientoppgaver.