Siste produktnyheter

Kreditnotahåndtering ved registrering av leverandørfaktura


Publisert 20200324

Når du registrerer en betaling av en leverandørfaktura fra en leverandør du også har mottatt en kreditnota fra, vil du automatisk få beskjed om at det finnes en kreditnota du kan trekke fra betalingen.

Dersom beløpene i fakturaen og kreditnotaen er identiske, vil disse lukke seg mot hverandre. Dersom beløpet i kreditnotaen er lavere enn i fakturaen, vil restbeløpet gå til betaling og dersom en bruker direkte betaling vil fakturaen, kreditnotaen og betalingen lukke seg mot hverandre når betalingen er gjort.